Det finns flera olika grundtyper att välja mellan när man ska bygga nytt eller bygga till ett befintligt hus. Kanske vet du redan vad för grund som du är ute efter eller så kan vi hjälpa dig att rekommendera den grund som passar din situation bäst.

Betongplattan är det bästa husgrundsalternativet givet fuktsäkerhet, isoleringsgrad och bygghöjd men det inte alltid det billigaste eller enklaste alternativet som torde vara en grund stående på plintar. Dessa olika grundtyper skiljer sig rejält åt och kräver olika stora insatser av markarbeten innan dess att arbetet ska påbörjas.

En annan viktig del som bör ligga till grund för ditt beslut är vilken konstruktion du tänkt att bygga ovanpå din grund. Hör av dig till oss på Bygg Rätt i Norrtälje AB så hjälper vi dig att hitta det bästa alternativet för just din husgrund.