Problem med fukt kan uppstå i många olika situationer.

  • En dålig dräneringen kan orsaka fukt i platta på mark.
  • Felaktigt fall på mark som gör att regnvatten inte leds bort från huset.
  • I en krypgund kan organiska material i mark, stående vatten, kondens vara ditt problem.
  • På en husvind kan problem uppstå genom förändrade förutsättningar som t.ex. efter tilläggsisolering av vind.
  • I källaren är det vanligt förekommande till följd av dålig dränering.

Problemet kan egentligen uppstå var som helst i ditt hus.

Oberoende var du har fått fukt så bör du åtgärda det så snart som bara möjligt för att inte problemet ska växa sig större. Åtgärdsplanen för din unika situation tittar vi gärna på så kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att komma till bukt med just ditt fuktproblem.