Fuktproblem kan uppstå i många olika situationer och gemensamt för problem i relation till fukt är att man behöver en avfuktningsplan. En dålig dräneringen kan orsaka fukt i platta på mark, i krypgund kan organiska material och dålig ventilationslösning vara ditt problem, på vinden kan det uppstå genom att genom förändrat inomhusklimat med tilläggsisolering i tak, i källaren är det vanligt förekommande till följd av dålig dränering. Problemet kan egentligen uppstå var som helst.

Oberoende var du har fått fukt så bör du åtgärda det så snart som bara möjligt för att inte problemet ska växa sig större i framtiden. Åtgärdsplanen för ditt unika fuktproblem tittar vi gärna på så kontakta oss så hjälper vi dig att komma till bukt med just ditt fuktproblem.