Problem med fukt kan uppstå i många olika situationer. En dålig dräneringen kan orsaka fukt i platta på mark. Felaktigt fall på mark som gör att regnvatten inte leds bort från huset. I en krypgund kan organiska material i mark, stående vatten, kondens vara ditt…