Fuktproblem kan uppstå i många olika situationer och gemensamt för problem i relation till fukt är att man behöver en avfuktningsplan. En dålig dräneringen kan orsaka fukt i platta på mark, i krypgund kan organiska material och dålig ventilationslösning vara ditt problem, på vinden kan…