Problem med fukt kan uppstå i många olika situationer. En dålig dräneringen kan orsaka fukt i platta…